Velkommen! Her kan du logge inn i MP Pensjon ytelsesbaserte pensjonsordningers selvbetjeningsløsning på web.

Hvordan logge inn

Logg inn på portalen og få oversikt over dine pensjonsrettigheter i MP Pensjon ytelsesbaserte pensjonsordninger.

Du kan logge inn ved hjelp av BankID. Dersom du ikke har BankID, kan du få dette ved å henvende deg til din bank.Lumera administrerer pensjonsberegninger og utbetaling.

Logg inn

Har du spørsmål? Kontakt Lumera på e-post på pensjon@meipen.no, ring oss på 22 40 48 50 eller kontakt oss her.